iBorsa és un programa de gestió de carteres de renta variable, permet gestionar les operacions que estàn obertes i tenir un històric de les tancades. Confecciona un historial de les operacions tancades amb resultats, rentabilitats, etc.

El programa està pensat per persones no expertes, amb sistemes automàtics claus en mà, sense necessitat de tenir que programar. A més hi ha ajudes per la gestió de capital, un simulador per principiants. Les dades s’actualitzen en temps d’Internet. No és necessari esperar al tancament. Dades de les principals borses mundials. Gràfics i indicadors per anàlisi tècnic.

En una sola pantalla es presenta els últims preus de totes les carteres. S’actualizen les dades intradia de fonts financeres d’Internet.


DADES GRATIS:

Dades històriques gratis. Permet veure en cada instant el preu d’una acció i actualitzar les carteres automàticament.


Preparat, especialment, per la borsa espanyola, americana i europea. Les dades disponibles en Yahoo, Telekurs, Borsa de Madrid , Invertia, Expansión, etc.


Preparat, especialment, per accions, CFD's i futurs sobre accions. De moment.

Temps real gratis pels valors de la borsa amaricana i diferit en 10-15 minuts per la resta. Imprescindible connexió a Internet per actualitzar les dades. No és necessari la connexió si només s’utilitza per anàlisi.

Gràfics per anàlisi tècnic: espelmes, barres, mitjanes, canals, rectes de regresió, parabòlic SAR, sistema Impulsiu, etc... Profunditat diaria, semanal, mensual. Finestra amb la gràfica de la sesió intradiaria.


Posibilitat de traçar en els gràfics, linies de tendencia, canals, senyals de trading, suports i resistencies, etc.


En els gràfics es visualitzen el dia de compra, l’stop col·locat, l’objectiu, amb porcentatges respecte el preu d’entrada.


Optativamente es pot presentar gràficament els stops en base al indicador ATR o el parabòlic SAR.

SISTEMA DE GRÀFICS AVANZAT

SELECCIÓ D’INDICADORS


Fins el moment hhi ha més de 35 indicadors i osciladors programats.

Indicadors: Estocàstic, RSI, Macd, Volumen, RAVI , Indice de Congestión, ROC... Es pot variar els paràmetres per cada indicador.

SIMULADOR D’OPERATIVA

OPTIMITZACIÓ DE SISTEMES


És possible afinar els sistemes automàtics mitjançant un estudi de sensibilitat als paràmetres. Aquest permet obtenir la major combinació de les variables que optimitzen un sistema per un valor o un conjunto de valors. Es visualitzen les zones robustes mitjançant text colorejat. Aquest permet valorar si el sistema, amb els paràmetres escollits. És apte pel periode i valor o conjunt de valors escollits. Així mateix es pot fer diferents llistats amb els valors que donen senyal recent per un sistema determinat.


De la mateixa manera existeixen diferents finestres per fer comparativa de sistemes per un mercat o una serie de valors determinats, diversificació de valors per un mateix sistema que permet comprobar que passaria aplicant el mateix sistema a dits títols, etc.

SISTEMAS AUTOMÀTICS

El simulador permet emular una operativa comprant, venen, modifican stops, ordres limitades. Pujar i baixar stops, afegir o disminuir posicions, etc.


Molt útil com a entrenament sense arriscar-se amb diners. Operativa a curt o llarg (futurs o CFD’S). Es poden probar sistemes, nivells d’stop, gestió de capital, piramidar, estrategies de parells, etc. En la finestra es visualitza durant tot el procés, el resultat, el riesc, el capital disponible, etc. Al final es pot visualitzar el resultat de totes les operacions en la finestra dels sistemes i la corba de capital. Al pulsar el botó > la gràfica avanza una nova barra i presenta els nous resultats fins que es tanqui la posició.

¿QUAN ENTRAR? ¿QUINA QUANTITAT COMPRAR?

¿ON POSSAR L’STOP?  ¿QUAN SORTIR? ¿HAIG DE CANVIAR LA POSICIÓ? iBorsa l’ajuda. Sense necessitat de pagar quotes, ni de saber programació, ni d’anàlisi tècnic o funamental. Versions per Window i Mac.

ASISTENCIA AL “MONEY MANAGEMENT”


Per determinar la quantitat de valors o el nivell d’stop segons la regla del 2% el programa té la posibilitat d’efectuar els càlculs per vd.

Hi ha programats un conjunt de sistemes automàtics d’especulació claus a mà. No fa falta programar. Es pot variar els paràmetres, com els stops, els apalancaments, la gestió de capital, ordres a fi de sessió o al dia següent, etc.

Comparativa de sistemes per un valor i un periode determinat. Es pot fer un càlcul de la fracció óptima de les posicions d’una forma recursiva.

Existeix la posibilitat  d’efectuar una comparativa de tots els sistemes per el valor i periode escollits i els paràmetres configurats. El programa escollirà , si no s’indica lo contrari, la millor opció per defecte. En la última linia de la taula es podrà visualitzar la última senyal recomenada pel programa, amb la quantitat, el stop i el sentit de la posició.

ESTADÍSTIQUES I CORBA DE CAPITAL


Es visualitza varies estadístiques com a resultat d’un sistema.  També es pot enganxar o editar qualsevol serie de resultats per a visualitzar la corba de capital i la del drawdown així com les estadístiques.

SEGUIMENT ÚLTIM PREU


Posibilitat d’efectuar un seguimint permanent mitjançant una petita finestra flotant. Es va actualizant periòdicament el preu d’un valor per poder fer un seguimint exhaustiu en tiemps real, diferit en uns 10 -15 minuts.


Es pot obrir tantes finestres com valors es vulguin monotoritzar. Fent doble click s’accedeix a una pàgina web amb més informació.

PRESENTACIÓ DE VALORS D’UN MERCAT


Existeix la posibilitat de presentar un llistat de tots els valors d’un mercat amb els últims preus. Fent doble click es pot visualitzar la seva gràfica.

“WATCH LIST” I ALARMES


En aquesta finestra es pot configurar els valors que es vulguin fer un seguiment especial.

Si s’anota un preu el programa l’avisarà amb una finestra emergent quan el valor s’aproximi al precu configurat.

VISUALITZACIÓ DELS ÚLTIMS PREUS DE TOTES LES CARTERES:

Inicihttp://www.ireson.es/CASTELLANO/Bienvenidos.htmlBenvinguts.htmlshapeimage_7_link_0

ANÀLISI DE VALORS OFFLINE:


El programa va emagatzemant les dades descarregades d’Internet en bases de dades locals. En conseqüencia és possible treballar sense connexió a Internet amb fins d’estudiar un valor, estrategies, etc. A més es pot importar dades de fitxers d’altres programes en formato CSV.


Llista de les bases de dades emagatzemades:

Comparativa de sistemes per telefonica

Resultats sitema para blue chips IBEX.

Senyals del MC d’un sistema

Optimizació de paràmetres d’un sistema